Regulamin

1.    Zawodnik chcący wziąć udział w zawodach zobowiązany jest do zarejestrowania się na portalu wspinliga.pl

 2.    Zawodnicy rywalizują na wyznaczonych drogach, lista dróg dostępna jest na portalu wspinliga.pl

3.  Na pokonanie dróg zawodnicy mają czas od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia danej edycji ligi wspinaczkowej. Drogi pokonane wcześniej, należy powtórzyć w okresie trwania zawodów, w celu umożliwienia weryfikacji przez sędziów.

4.    Wygrywa zawodnik który zdobędzie największą ilość punktów.

5.    Za zaliczenie drogi tylko po wyznaczonych chwytach zawodnik otrzymuje 1000 pkt podzielone przez liczbę osób, które zrobiły daną drogę. Pozostałe przejścia nie są punktowane.

6.    Start odbywa się oburącz z chwytu lub chwytów i stopni startowych.

7.    Drogi należy pokonywać zgodnie z ogranicznikami, opisanymi na  karteczkach startowych (np. Bez kantu).

 8.    Droga zostaje zaliczona po utrzymaniu chwytu topowego oburącz przez 3 sekundy.

9.  Można podejmować nieskończoną ilość prób przez 7 dni w tygodniu, patentować, odpoczywać itp. ale próba zaliczona musi być podjęta od chwytu startowego do topowego w jednym ciągu. Kolejność zaliczania dróg jest dowolna.

11. Zawodnik zobowiązany jest do wpisania przejścia na swoim koncie na portalu wspinliga.pl w terminie do 4 dni od jego daty. Należy podać datę przejścia oraz godzinę z tolerancją do 3 godzin. Wpisane przejścia otrzymują status “do weryfikacji”. Przejścia będą losowo weryfikowane. Zaliczone przejście otrzymuje status “zweryfikowane”. Zawodnik zostanie powiadomiony, w przypadku ewentualnych wątpliwości.

12. Zawody są rozgrywane w kategorii kobiet i mężczyzn.

13. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

14. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje dogrywka lub miejsca zostaną przydzielone ex quo. Dopuszcza się także podzielenie nagrody pomiędzy remisujących zawodników (w zależności od decyzji sponsora).

15. Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu oraz poleceń organizatorów i obsługi zawodów. Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciw wskazań do uprawiania sportów wysiłkowych. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.

16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie zawodów.

17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego.

18. Zawodnik powinien uczciwie wpisywać swoje wyniki oraz przestrzegać zasad fair play. Polecamy artykuł: http://wspinanie.pl/2013/11/szemranie-czyli-o-rozluznianiu-wspinaczkowej-moralnosci/

19. Obowiązuje także regulamin ściany wspinaczkowej, dostępny na stronie www.climbingspot.pl/regulamin

20. Udział w zawodach jest bezpłatny, cena wejść na ścianę – zgodnie z cennikiem ściany wspinaczkowej.